LÄNKAR

 

www.olleadolphsonsallskapet.se
Olle Adolphson-sällskapet är en nybildad ideell förening. Hemsidan innehåller samlad information om Olles liv och verk: hans egna visor och texter, andras tolkningar av hans musik, radio- och TV-program samt litteratur och forskning om honom. Här finns också information om konserter, föredrag och andra aktiviteter med Olle-tema samt aktuella händelser, såsom nyutgivning av skivor, litteratur, medieproduktion med mera.

www.olleadolphson.se
Sidan bygger huvudsakligen på material från Frans Mossbergs avhandling om Olle Adolphson "Visans kontinuum. Ord, röst och musik. Studier i Olle Adolphsons musik och framförandekonst." Institutionen för konst och musikvetenskap vid Lunds universitet 2002.

www.olleadolphson.com
Kort biografi om Olle Adolphson. Dessutom information om pristagare och stipendiater i Olle Adolphsons Minnespris i Kungliga Musikaliska Akademien.

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:516157/FULLTEXT01.pdf
Artikeln om Charlotte Ulmerts avhandling "Visans som gåva. Olle Adolphsons litterära konstnärsskap" från Samlaren, en tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning.

https://klasgustafson.se/en-helt-vanlig-kille-med-hammaren-beredd-under-kavajen/
”En helt vanlig kille med hammaren beredd under kavajen”, januari 2000, Klas Gustafson, författare och journalist. Texten skrevs till den stora cd- och dvd-boxen ”Tystnaden smyger som en katt” (2009) som bygger på anteckningar från egna intervjuer med Olle Adolphson, samtal med Maja Adolphson, Mats Olsson och Rune Andréason, tidningsartiklar, radio- och teveprogram.

 

footer_trubadur2-2