OM OLLE
OCH ÖSTERLEN

Det var på Drakamöllan vid Maglehem som Olle Adolphson vistades och fick inspiration till flera av sina visor. Under 20 år var gårdarna Orelyckan och Björshus Olles hemvist under sommarhalvåren med bestående avtryck i hans vispoesi, likväl som möten med lokalbefolkningen satt sina spår i trakten av Drakamöllan. Han älskade hedlandskapen, dalarna och kullarna på Drakamöllan och geografin ner till Haväng. Olle är begravd vid högt belägna Ravlunda kyrka där man har utsikt över ängarna, Brösarps backar och landskapet ner till havet vid Haväng.

Gustaf Edvin Olle Adolphson, 1934–2004. Son till skådespelarna Edvin Adolphson och Mildrid Adolphson f. Folkestad. Visdiktare, kompositör, bildkonstnär, vissångare och gitarrist. Han slog igenom 1956 med visan ”Okända djur”och var aktiv fram till sin död. Han verkade också som översättare och skrev svenska texten till barnprogrammet ”Fablernas värld” som gick i TV i början av1970-talet. Han var en av de viktigaste personerna i 60- och 70-talets svenska visepok.

Olle-sjung-ute-A3-ok-B

I OLLES FOTSPÅR

Havang-2-1
Grav-3
Grav
Vallmo
Havang
Havang-hus
Utsikt
Havang-3
Landskap
Strandrag
Vandring-2
footer_trubadur2-2